تجسم خلاق دکتر آرام

انرژی درمانی استاد آرام
انرژی درمانی یا شفا از قوانین و انرژیهای طبیعی هستند. در بدن ما نیروهایی وجود دارد که به ما کمک می‌کند تا بیماریها و زخم‌هایمان خوب شوند، همین انرژی درمانی است. بنابراین انرژی درمانی چیزی جز استفاده از قانون Self healing یا قانون خود بهبودی نمی‌باشد. قانون نیروی حیات و قانون خود بهبودی از اصول انرژی درمانی هستند.

بنابراین انرژی درمانی چیزی جز استفاده از قانون‌های شفای طبیعی نمی‌باشند. گاهاً ممکن است بعضی افراد یا حتی سازمانها با انرژی درمانی مخالفت کنند و یا آنرا رد کنند. انرژی درمانی چیزی نیست که بشود آن را رد کرد به خاطر همین کسانیکه آن را رد می‌کنند یا اطلاعی ندارند یا اینکه به صلاحشان است انرژی درمانی را رد کنند. به هر حال انرژی درمانی در میان دوستان و مخالفان راه خود را پیدا کرده است. البته کسانی بوده‌اند که از موضوع انرژی درمانی و عدم اطلاع مردم از انرژی درمانی سوء استفاده‌های کرده‌اند. اما انرژی درمانی یک مبحث کاملاً علمی است. هر چند در ایران آن را بعنوان یک علم نمی‌شناسند ولی در کشورهای دیگر جز علوم مکمل می‌باشد. زمانیکه ما روشهای درمانی بوعلی سینا را مورد برسی قرار می‌دهیم می‌بینیم که او نیز از انرژی درمانی بی بهره نبوده است و سعی می‌کند علاوه بر دارو چیز دیگری نیز در اختیار بیمارش قرار دهد تا به بهبودی او کمک کند. بنابراین انرژی درمانی در فرهنگ ایرانی نیز وجود داشته و دارد…

انرژی درمانی – استاد آرام
انرژی درمانی یا شفا از قوانین و انرژیهای طبیعی هستند. در بدن ما نیروهایی وجود دارد که به ما کمک می‌کند تا بیماریها و زخم‌هایمان خوب شوند، همین انرژی درمانی است. بنابراین انرژی درمانی چیزی جز استفاده از قانون Self healing یا قانون خود بهبودی نمی‌باشد. قانون نیروی حیات و قانون خود بهبودی از اصول انرژی درمانی هستند. بنابراین انرژی درمانی چیزی جز استفاده از قانون‌های شفای طبیعی نمی‌باشند. گاهاً ممکن است بعضی افراد یا حتی سازمانها با انرژی درمانی مخالفت کنند و یا آنرا رد کنند. انرژی درمانی چیزی نیست که بشود آن را رد کرد به خاطر همین کسانیکه آن را رد می‌کنند یا اطلاعی ندارند یا اینکه به صلاحشان است انرژی درمانی را رد کنند. به هر حال انرژی درمانی در میان دوستان و مخالفان راه خود را پیدا کرده است. البته کسانی بوده‌اند که از موضوع انرژی درمانی و عدم اطلاع مردم از انرژی درمانی سوء استفاده‌های کرده‌اند. اما انرژی درمانی یک مبحث کاملاً علمی است. هر چند در ایران آن را بعنوان یک علم نمی‌شناسند ولی در کشورهای دیگر جز علوم مکمل می‌باشد. زمانیکه ما روشهای درمانی بوعلی سینا را مورد برسی قرار می‌دهیم می‌بینیم که او نیز از انرژی درمانی بی بهره نبوده است و سعی می‌کند علاوه بر دارو چیز دیگری نیز در اختیار بیمارش قرار دهد تا به بهبودی او کمک کند. بنابراین انرژی درمانی در فرهنگ ایرانی نیز وجود داشته و دارد.
انرژی درمانی معاصر و روشهای کارکردن بر روی انرژیهای بدن بیشتر به بحث چاکراها و هاله‌ها در یوگا و هند بر می‌گردد. آنها معتقدند که اطراف بدن انسان هاله تابان نورانی وجود دارد که هر گونه تغییر در یکی در دیگری نیز تغییراتی ایجاد می‌گردد. انرژی درمانی با استفاده از محلهای چاکراها و کانالهای انرژی بر روی سیستم ایمنی و سلامتی افراد تاثیر می‌گذارد. تعداد چاکراهای بدن در سبک انرژی درمانی استاد آرام به ۷ عدد تقسیم بندی می‌شوند البته در سبک‌های دیگر به ۷ عدد تقسیم می‌شوند که باید این موضوع را متذکر شوم که هیچکدام از اینها مخالف دیگری نمی‌باشند. بلکه بستگی به وسعت کار و ظرافت عمل تعداد آنها متفاوت می‌باشند. مثلاً در طب سوزنی تعداد این نقاط به چند هزار تقسیم می‌شوند. انرژی درمانی بر روی نقاط طب سوزنی و کانالهای انرژی کار می‌کند. انرژی درمانی با استفاده از انرژی طبیعی که به نام پرانا، چی، کی‌یا شی نیز نامیده می‌شود. تاثیرات درمانی می‌تواند داشته باشد، هر کدام از این اسامی در فرهنگ‌های مختلف متفاوت هستند. بنابراین انرژی درمانی در همه فرهنگ‌ها وجود دارد. در فارسی ما آن را به اسم نیروی جان می‌شناسیم. نیروی جان یا دم حیات یا نیروی حیات همان انرژی می‌باشد که در انرژی درمانی از آن استفاده می‌گردد.
ما در انرژی درمانی می‌آموزیم که هر اتفاقی که در بدن صورت می‌گیرد چه بیماری باشد چه خصوصیات و توانایی‌های دیگری که با کالبد انرژی ما در ارتباط است. به همین دلیل در انرژی درمانی با کار کردن بر روی کالبد انرژی که بنام هاله می‌شناسند می‌تواند آن را بهبود بخشد. در انرژی درمانی مستقیماً بروی کالبد انرژی کار می‌کنند.
نیروی حیات در انرژی درمانی موجب بهبود سریع‌تر بیماریها می‌گردد. بنابراین این نیرو که در تمام جهان و هستی پخش گردیده است و در اختیار همگان است می‌تواند در کنترل یا بهبود بیماریها ما را یاری دهد. انرژی درمانی تنها می‌تواند بیماریها یا مشکلات افراد را برطرف کند و قادر به ایجاد مشکل یا گرفتاری برای افراد نمی‌باشد. این نیرو تنها قادر به ترمیم، بهبودی و سلامتی می‌باشد. به همین دلیل با استفاده از قانون انتقال انرژی، در انرژی درمانی خودبخود سرعت بهبودی در افراد افزایش می‌یابد.
بعضی افراد انرژی درمانی را با مسائل متافیزیکی معنوی و کرامات اشتباه می‌گیرند. درست است که افرادی که مقدس بوده‌آند یکی از توانایی‌ها و یا خصوصیات آنها شفادهی بوده است. اما انرژی درمانی یک روش و تکنیک می‌باشد. قابل آموزش و یادگیری است و می‌ـوان با تمرین در انجام آن تبحر یافت. این موضوع سالهاست که ثابت شده است. متوجه شده‌ایم که با آموزش می‌توانیم این قدرت یا قابلیت را در افراد افزایش دهیم یا بهبود بخشیم. البته در انرژی درمانی هنوز بحث میکروب و ویروس سر جای خود قرار دارند و کسی آنها را رد نمی‌کند. بلکه از قدرت و نیروی بالاتری جهت بهبود سریعتر بدن استفاده می‌کنیم. در انرژی درمانی معتقد هستند که بدن خودش می‌تواند از پس مشکلات یا بیماریهایش بر آید تنها با کمک کردن به کالبد انرژی می‌توانیم به بدن کمک کنید تا بیماریهایش را سریعتر بهبود بخشد. بنابراین به انرژی درمانی به عنوان یک معجزه نگاه نکنید، بلکه به عنوان یک راه درمانی که می‌تواند با تمرین و ممارست آن را تقویت کرد.
ما در انرژی درمانی ظاهراً از چیزی استفاده نمی‌کنیم که به بیمار بدهیم، اما اگر درستتر نگاه کنیم در انرژی درمانی ماده‌ای بنام پلاسما یا بیو پلاسما به بیمار انتقال می‌یابد. این ماده می‌تواند در بهبود سریعتر بدن کمک کند. بنابراین انرژی درمانی چیزی جز استفاده از قوانین طبیعت و بدن در بهبود بیماریها نمی‌باشد.
بعضی از مراکز انرژی درمانی در زمینه درمان مخصوصاً انرژی درمانی تحقیقات زیادی انجام داده‌اند و به کسانی که با دلیل و برهان چیزی را می‌پذیرند کمک می‌کنند تا با دلیل و تمرین هم بپذیرند و قادر باشند این کار را انجام دهند. به همین دلیل تحقیقات زیادی در مورد بحث انرژی انجام شده است. انرژی درمانی همانند دیگر روشهای درمانی نیازی به اعتقاد ندارد، یعنی ما نیاز نداریم که حتماً فرد به انرژی درمانی اعتقاد داشته باشد تا نتیجه بگیرد. بلکه انرژی درمانی مثل هر روش درمانی دیگر خودش موثر خواهد بود. بهترین گواه مهم این است که انرژی درمانی بر روی گیاهان و حیوانات و بچه‌ها قابل انجام است و همانند بزرگسالان موثر واقع می‌شود. البته انرژی درمانی هم هماند دیگر روشهای درمانی می‌تواند تحت تاثیر تلقین قرار گیرد. بهر حال انرژی درمانی هم هماند دیگر روشهای درمانی دارای نظریه‌ها و تکنیک می‌باشد. نظریه انرژی درمانی با انجام آزمون و خطا قابل انجام هستند. ما نباید هر چیزی را قبول کنیم. مخصوصاً در مسائل متافیزیک باید هر چیزی را آزمایش کنیم اگر درست است می‌تواند به ما کمک کند آن را بپذیریم و اگر با انکار کردن چیزی فقط عدم آگاهی خود را نشان می‌دهیم. انرژی درمانی چیزی نیست که بشود آن را رد کرد. هر کسی می‌تواند با تمرین و ممارست آن را در خود شکوفا و قابل استفاده کند. البته در انرژی درمانی باید به این نکته توجه کنید که افراد سودجو بسیار هستند و همانطور که گفته شد بعضی افراد از عدم آگاهی دیگران استفاده می‌کنند و این انرژی جهانی که در اختیار همگان است را به مبالغ بسیار هنگفت به دیگران می‌فروشند. قیمت‌های بسیار بالای در قبال انرژی درمانی گزارش شده است که مسئله خیلی جای بحث و احتیاط دارد. اگر شما برای انرژی درمانی می‌روید یا کسی روی شما انجام می‌دهد. باید بستگی به نوع بیماری اثراتش را در چند جلسه ببینید.
اگر اثرات انرژی درمانی را در خودتان یا دیگران ندیدید ان را رد نکنید. ممکن است کسی که بر روی شما کار انجام می‌دهد از روشهای علمی و مطمئن انرژی درمانی اطلاعی ندارد. حتی دیده شده است که قدرتهای درمان گری و انرژی درمانی را می‌فروشند. قدرتها و توانایی‌ انرژی درمانی فقط با تمرین و ممارست در افراد پدید می‌آید و با پول یا اجازه کسی انجام نمی‌گیرد. بدلیل اینکه مخصوصاً در کشور ما با انرژی درمانی بصورت رسمی مخالفت زیادی شده است نتوانسته بخوبی و علمی رشد کند و کسانیکه تجربه‌ای در این زمینه ندارند بیشتر فعالیتهایی را انجام می‌دهند.
استاد آرام از جمله کسانی است که از سالها پیش مبحث انرژی درمانی را با ترجمه کتابهای در این زمینه بصورت علمی و عملی به آن پرداخته‌اند. استاد آرام کتاب انرژی درمانی مقدماتی را در سال ۱۳۷۹ به چاپ رساندند. در کتاب انرژی درمانی مقدماتی، بحث انرژی درمانی بصورت ساده، علمی و عملی مطرح شده است و تمرینات آن را هر کسی در طی چند ساعت می‌تواند انجام دهد و از آن برای بهبودی بیماریهای خود و دیگران استفاده کند. در کتاب علاوه بر اصول علمی انرژی درمانی در مورد روشهای ساده و ابتدایی انرژی درمانی که هر کسی با کمی تمرین می‌تواند بر روی آنها تسلط یابد صحت شده است. در کتاب انرژی درمانی مقدماتی که تنها ۲۷۰ صفحه دارد علاوه بر بحث انرژی درمانی، ارتباط انرژی درمانی با وضو گرفتن را مورد برسی قرار گرفته است که این فصل کتاب تحقیق و پژوهش مترجم می‌باشد. انرژی درمانی نه تنها با درمان در ارتباط است بلکه با تمام کیفیت‌ها و اصولهای زندگی کردن نیز در ارتباط می‌باشد.
روشهای ارائه شده در کتاب انرژی درمانی بسیار کارآمد می‌باشد. هر کسی با تمرین و ممارست متوسط می‌تواند بر روی آنها تسلط یابد و خود و خانواده خود تنها با انرژی حیات که در دسترس همگان می‌باشد، مدارا کند. انرژی درمانی نیازی به لمس کردن ندارد. بنابراین انرژی درمانی یک روش بدون لمس می‌باشد که تنها از طریق انتقال انرژی(نیروی حیات، پرانا، چی یا کی)اقدام به درمان می‌کند. که این مکانیسم از طریق فعال کردن سیستم ایمنی و قانون خود بهبودی بدن صورت می‌گیرد.
حال شما می‌توانید با دیدی بی طرفانه به انرژی درمانی در مورد آن قضاوت کنید. انرژی درمانی یکی از توانایی‌ها و قدرت‌هایی می‌باشد که خداوند در اختیار تکنیک ما قرار داده است. باید از آن استفاده کنیم تا بتوانیم از داروهایی که عوارض زیادی دارند رهایی یابیم. البته انرژی درمانی با مصرف هیچ دارویی مخالف نمی‌باشد و اینکه گاهاً شنیده می‌شود اگر دارویی و فلان دارو را استفاده کرده باشید انرژی درمانی تاثیری ندارد،‌ صادق نمی‌باشد. معمولاً اینگونه افراد از تکنیک‌های معدودی اطلاع دارند. آشنایی با تکنیک‌های پیشرفته انرژی درمانی می‌تواند در بهبودی بدن از بیماریهای سخت کمک کند. البته باید متذکر شویم که انرژی درمانی نوش دارویی نسبت که بتواند همه بیماریها را از بین ببرد. وقتی در مورد درمان و انرژی درمانی صحبت می‌کنیم اکثر ذهنها به سمت تومورها و سرطانها معطوف می‌شود که آیا می‌توان آن را از بین برد. هر چند تحقیقاتی که در این زمینه انجام داده‌اند نشانگر این است که انرژی درمانی می‌تواند بر روی سلولهای سرطانی تاثیر گذارد و آنها را از بین ببرد و گاهاً گزارشهایی شده است که درمانگری توانسته است بیمار سرطانی را بهبود بخشد. هدف انرژی درمانی کمک کردن به بیمار در درمان شدن است. هدف انرژی درمانی مبارزه با روشهای درمانی کلاسیک نمی‌باشد. پزشکان محترم باید متوجه این قضیه بشوند که انرژی درمانی یا هر روش درمانی مکمل نمی‌تواند جای آنها را بگیرد. البته می‌توانیم این علم کهن و طبیعی را با علم پزشکی کلاسیک با همدیگر استفاده کنیم و مزایا و قدرتهای درمانی آن را استفاده کنیم. اگر هدف بهبودی بیمار باشد لازم است که ما هر روشی را بیاموزیم تا بتوانیم به انسانهای بیشتری کمک کنیم.
انرژی درمانی با هیچ روش درمانی مخالفت یا مبارزه نمی‌کند. اساس انرژی درمانی بر پاکسازی انرژیهای کثیف از بدن و جایگزین کردن انرژیهای تمیز می‌باشد. روشهایی برای تشخیص بهتر در انرژی درمانی بنام اسکن کردن وجود دارد. تکنیک‌های اسکن به ما کمک می‌کند که مطمئن شویم چه جاهایی از بیمار دچار مشکل شده است. یا چه جاهایی از نظر انرژیکی آسیب دیده است. پس انرژی درمانی برای خود اصولی دارد و کسانیکه ادعا می‌کنند توانایی انجام این روش را دارند باید با تکنیک‌های علمی و عملی آن کاملاً آگاه باشند و بر روی آنها تسلط یابند.
انرژی درمانی علاوه بر تاثیرات درمانی تاثیرات روانی نیز دارد. دوره انرژی درمانی استاد آرام که براساس تکنیک‌های علمی و عملی پایه ریزی شده است. از چند سطح تشکیل شده است. سطح اول انرژی درمانی که قصد آشنایی با انرژی درمانی و توضیح تکنیک‌های ساده و ابتدایی می‌باشد که هر کسی با کمی تمرین می‌تواند بر روی آن تسلط یابد.
دوره دوم انرژی درمانی ، آشنایی با انرژیهای بسیار قوی جهت درمان سریعتر بیماریهای سخت می‌باشد. در این روش انرژی درمانی بیماریهای سخت آموزش می‌یابند. دوره سوم انرژی درمانی کارکردن بر روی بیمارهای روانی است. بیماریهای روانی از نظر انرژی درمانی به طرز خاصی دچار مشکل انرژیکی می‌گردند. ترمیم کالبد انرژیکی آنها می‌تواند به بهبودی سریع بیماریهای روانی همانند، ترس، حسادت، نفرت، خودخوری، وسواس و غیره کمک زیادی نماید. در سطح چهارم انرژی درمانی از روشهای درمانی کریستال و قدرت انرژیکی آن آشنا می‌شویم. کریستال درمانی قدرت و شدت درمان را افزایش می‌دهد و افراد در این مرحله، تمام روشهایی که یاد گرفته‌اند را بصورت کاملاً کاربردی تقویت کنند. سطح پنجم انرژی درمانی، دفاع روانی می‌باشد. انرژیهای منفی و مشکل دار بصورت خودآگاه یا ناخودآگاه از طرف درستان یا دشمنان بسمت ما ارسال میگردند‌، ما باید خود را در برابر اینها محافظت کنیم. فن حفاظت خود در برابر اینها موضوع دوره پنجم می‌باشد. این دوره کاربرد عمومی دارد و همگان می‌توانند از آن استفاده کنند.
از موضوعات جالب انرژی درمانی، خود درمانی است. تمام روشهای انرژی درمانی را می‌توانیم بر روی خودمان انجام دهیم. موضوع دیگر انرژی درمانی که بعضی ها با دیده شک و تردید به آن نگاه می‌کنند، درمان از راه دور است. یکی از قابلیت‌های انرژی درمانی، درمان از راه دور است. درمان کردن کسی که ممکن است با ما فاصله زیادی داشته باشد. این تکنیک کاملاً قابل انجام می‌باشد. چگونگی انجام آن را کسی اطلاع ندارد ولی هر کسی که روشهای درمانی از راه دور انرژی درمانی را انجام داده است متذکر شده است که همانند تکنیک‌های نزدیک انرژی درمانی موثر می‌باشد. هر چقدر افراد تمرینبیشتری داشته باشند، در انرژی درمانی موفقتر هستند. بنابراین یک درمان گر خوش نیت و خوش اخلاق و مهربان و باتجربه تقریباً می‌تواند بر روی هر بیماری تاثیر خوبی بگذارد. شما می‌توانید با مراجعه به کتابهای استاد آرام اثرات دیگری را از ایشان به چاپ رسانده است که بیشتر جنبه درمان مکمل را دارد و ارتباط بین روشهای درمانی مکمل را متذکر می‌گردد. یکی از روشهای درمانی دیگری از استاد آرام در تجسم خلاق به چاپ رسیده است روش درمانی مغناطیس درمانی است. این روش درمانی هم کاملاً موثر است و می‌تواند با تقویت سیستم خود بهبودی بدن بر روی بهبودی تاثیر چشمگیری را بگذارد.
بهر حال انرژی درمانی پس از طی شاید ده هزار سال هم اکنون به اینجا رسیده است که مورد نقد و برسی ما قرار می‌گیرد. این علم کهن همراه با تاثیرات عالی پرانا و انرژی حیات وارد تمام سیستم‌های درمانی ما شده است که ممکن است از آن اطلاعی نداشته باشیم. اما روشهایی همانند، طب گیاهی، ماساژ، شیاتسو، همیوپاتی، مغناطیس درمانی، روشهای الکساندر، کاپروپرانیک، هاله درمانی، چاکرا درمانی، یوگا درمانی، شفای لمسی، شفای کوانتومی و بسیاری از آنها که قابل ذکر در اینجا نیستند همه از قوانین پرانا یا انرژی درمانی استفاده می‌کنند. باشد که انرژی درمانی بتواند زندگی شما را متحول نماید و در درمان بیماریهای خودتان و عزیزانتان شما را یاری دهد.

نوشته های مرتبط:

تست روانشناسی

تست روانشناسی  ارائه خدمات مشاوره ای و روانشناسی در خصوص...

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam...

Theme Settings