تست روانشناسی 

ارائه خدمات مشاوره ای و روانشناسی در خصوص انواع تست های روانشناسی ( هوش ، شخصیت ، استعداد یابی کودکان و بزرگسالان ) ، کودکان تحصیلی ، شغلی و تست های قبل از ازدواج)

انجام مشاوره هایی در زمینه فردی ( اضطراب ، افسردگی ، وسواس و …. )

خانواده ( مشاوره بعد از ازدواج ، قبل از ازدواج ، در حین طلاق ، بعد از طلاق و ….)  جوانان و نوجوانان و تحصیلی می نماید.

 انجام تست های توسط سرکار خانم قلی زاده انجام می شود 

 جهت هماهنگی با مرکز تماس بگیرید.