سمینار استاد آرام در زمینه مغناطیس درمانی

سمینار استاد آرام در زمینه مغناطیس درمانی

سمینار مغناطیس درمانی توسط استاد آرام برگزار شده است.

در سمینار مغناطیس درمانی ، استاد ارام در مورد اثرات درمانی آهنربا بر روی بدن و سلامت کلی بدن صحبت کرده اند.[wpshop_product]

استاد آرام در مورد علت بوجد امدن بیماری و تاثیرات مخرب اشعه ها صحبت می کند. در سمینار مغناطیس درمانی در مورد اثرات مثبت و سریع مغناطیس که در کمتر از چند ثانیه بر روی بدن اتفاق می افتد صحبت می کند. این تاثیرات سریع مغناطیسی بر روی بدن به نام تست های تاثیر پذیری مغناطیس معروف می باشد…..
[wpshop_product]

نوشته های مرتبط:

بازو بند

بازو بند

کلاه مغناطیسی

کلاه مغناطیسی   [wpshop_product]

Theme Settings