کتاب کندالینی و چاکراها

کتاب کندالینی و چاکراها به بحث انرژی کندالینی و طریق آزاد شدن این انرژی در بدن پرداخته است انرژی کندالینی انرژی بسیار عظیمی است که در چاکرای قاعده‌ای ذخیره شده است و گاهاً بصورت ناخواسته و نابجا آزاد می‌گردد و ممکن است آزاد شدن آن موجبات نگرانی‌هایی را فراهم کند و اگر به تمرین و بجا آزاد گردد می‌تواند تحولی عظیم را در روان و انرژی‌های فردی ایجاد کند.
[wpshop_product]

در کتاب کندالینی و چاکراها آمده است که قدرت انرژی کندالینی بسیار زیاد است که بیشتر کسانیکه در مورد علوم باطنی مطالعه یا کار کرده‌اند به نوعی خواستار آزاد کردن این انرژی در خودشان می‌باشند. انرژی کندالینی از چاکرای قاعده‌ای آزاد می‌گردد و به سمت بالا حرکت می‌کند. مددجو باید بیاموزد که چگونه با احساسات منفی یا مواد غذایی آلوده جلوی این انرژی را سد نکند. در این کتاب در مورد آزاد شدن انرژی کندالینی احتیاط‌های فراوانی را ارائه کرده است. [wpshop_product]

نوشته های مرتبط:

کتاب بدن جادویی

کتاب بدن جادویی در مورد شگفتی‌های بدن ما از نظر...

فیلم هیپنوتیزم نمایش استاد آرام

فیلم هیپنوتیزم نمایش استاد آرام . ایا تا به حال...

کتاب بهاراتی کرم ابریشم

کتاب بهاراتی کرم ابریشم [wpshop_product]

Theme Settings