کتاب مغناطیس درمانی

کتاب مغناطیس درمانی یکی از نخستین کتابهایی است که در مورد علم مغناطیس و درمان چاپ شده است. در این کتاب مبانی درمان مغناطیسی و روشهای متفاوت درمان آمده است.
[wpshop_product]

تکنیک‌های آمده در این روش درمانی بسیار ساده است و هر کس می‌تواند با خواندن این کتاب روشهای درمانی آن را امتحان کند. در این کتاب آمده است که مغناطیس درمانی، مؤثر، ساده و ارزان می‌باشد.
در ضمن روش مغناطیس درمانی بی خطر می‌باشد. در این کتاب علاوه بر درمان چگونگی ساختن آب مغناطیسی یا مغناطیس کردن مواد آمده است.
در مورد تاثیرات امواج جهت شده و چگونگی محافظت خود را در برابر این امواج از طریق مغناطیس آموزش داده است.
کتابی بسیار ساده و جذاب که می‌توانید از آن بهره زیادی را جهت سلامتی ببرید. این کتاب در تجسم خلاق توسط استاد آرام آموزش داده می‌شود.
[wpshop_product]

نوشته های مرتبط:

کتاب انرژی درمانی پیشرفته

در کتاب انرژی درمانی پیشرفته روشهای درمانی تخصصی و استفاده...

کتاب قانون جذب

تقریباً تمام کسانیکه کتاب راز را خواندهاند با قانون جذب...

کتاب ماهی فاریدا

کتاب ماهی فاریدا [wpshop_product]

Theme Settings