کار گاه اموزشی بازی بزرگسالان

کار گاه اموزشی بازی بزرگسالان

 

تاریخ برگذاری دوره ۲۳ فروردین ۹۴  روزهای یکشنبه ساعت ۱۰:۳۰  الی ۱۲:۳۰ می باشد

 انجام کارگاه توسط سرکار خانم قلی زاده انجام می شود 

 جهت هماهنگی با مرکز تماس بگیرید.

نوشته های مرتبط:

Post format audio

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec vel...

Jennifer lawrence 3

Pellentesque dictumst nibh nulla dui at urna leo wisi dui

Aliquam justo mi, lobortis posuere lacus

Aliquam sem sem, ultricies ut facilisis vel, varius eget lorem....

Theme Settings