انجام تمرینات کتاب اسرار خود هیپنوتیزمی به دلیل استفاده از روش های مقاومت زدایی ذهنی و استفاده از تکنیک های غیر مستقیم جهت القای ذهنی و کار کردن بر روی ناخودآگاه ذهن شبیهه یک جراحی روانی میباشد و بسیار موثر است .
تمام تکنیک های ارائه شده در کتاب اسرار خود هیپنوتیزمی در حالت آلفا و تتای مغز که حالت هوشیاری مضاعف می باشد پایه ریزی شده است و به همین دلیل می تواند در زمان بسیار کوتاهی انسدادهایی که در ناخودآگاه و ذهن میباشد را برطرف نماید . [wpshop_product]

هدف کتاب اسرار خود هیپنوتیزمی آن است که هر نوع ابهام از خواب مصنوعی و نگرانی در این زمینه را برطرف کند و به شما آموزش دهد این شگرد جالب و طبیعی را چگونه روی خود اعمال کنید .
در کتاب اسرار خود هیپنوتیزمی آموزشی یاد میگیرید با ضمیر نیمه هوشیار خود چگونه کار کنید تا بر عادت ها ، ترس های بیمار گونه و سایر گرایش های منفی وجود خود غلبه کنید .
آموزش روش های خودهیپنوتیزم از جمله هدف های کتاب اسرار خود هیپنوتیزمی میباشد تا ضمیر نیمه هوشیار خود را به شکلی صحیح برنامه ریزی کنید و در نتیجه به تمام هدف های زندگی خود دست یابید و روند زندگی خود را نیز به آسانی مهار کنید . [wpshop_product]