کتاب انرژی درمانی پیشرفته pdf

کتاب انرژی درمانی پیشرفته pdf

کتاب انرژی درمانی پیشرفته
کتاب انرژی درمانی پیشرفته کتاب دوم انرژی درمانی استاد چه کوک سویی که توسط دکتر آرام ترجمه شده است. روش انرژی درمانی پرانیک روش درمانی بسیار قدرتمندی است که توانایی و قدرت آن را می توان در این کتاب به وضوح دید. روش های پاکسازی و انرژی دهی پر قدرت با انرژی های تخصصی و رنگی از ویژگی های این و روش انرژی درمانی است در کتاب انرژی درمانی پیشرفته می آموزید که چگونه یک چاکرا را بزرگ کنید یا اینکه یک چاکرا را کوچک کنید. روش های پاکسازی قدرتمند با انرژی با انرژی پاک کننده قوی از دیگر خصوصیات این دوره می باشد.

در کتاب انرژی درمانی پیشرفته به صورت تخصصی به درمان به درمان بیماری ها پرداخته است به طوریکه درمان گر پس از گذراندن دوره انرژی درمانی به صورت حضوری این گونه تغییر را می تواند در فیزیک ایجاد کند. می تواند به صورت موضعی رشد ناحیه ای را کند یا رشد ناحیه ای را تقویت نماید .یا اینکه با استفاده از پراناهای تخصصی و تخریبی باعث از بین رفتن از ری سی معیوب با سموم در بدن گردد. انرژی درمانی پیشرفته در ۳۷۲صفحه می باشد. این دوره به صورت حضوری توسط دکتر آرام در مرکز آموزش داده میشود طول دوره ۵ جلسه در ۲ ساعت می باشد. در دوره انرژی درمانی پیشرفته درمان حدود ۴۰۰بیماری آورده شده است.
خود درمانی یا درمان از راه دور و درمان گروهی از دیگر تکنیک های این دوره می باشد. کار با پرانای صورتی که برای زیبایی استفاده می شود و درمان دستوری از دیگر تکنیک های این دوره می باشد. دوره انرژی درمانی پیشرفته بسیار مفصل و قدرتمند می باشد .تبحر بر روی دوره انرژی ی درمانی پیشرفته از شما یک درمان گر حرفه ای می سازد که می توانید آن را جهت درمان بیماری های فیزیکی استفاده نمایید. با استفاده از دوره انرژی درمانی پیشرفته می تواند بر روی سیستم ایمنی اختلالات چشم گوش و ،اختلالات پوستی ، ناراحتی قلب و گردش خون ناراحتی تنفسی، ناراحتی روده ای و معده ای ،دستگاه تناسلی ،غدد ریز درون ریز ،اختلالات استخوانی و ماهیچه ای ، اختلالات خونی ، مغز و دستگاه عصبی کار کرد.
اگر فرا سینه با قدرت واقعی انرژی درمانی آشنا شوید توجیه می شوید حتما دوره انرژی درمانی پیشرفته را بگذرانید.
روش های نیرومند این دوره در کتاب مشابه وجود ندارد. اگر از تکنیک های پاکسازی سریع و این دوره برای از بین بردن انرژی های کسب در بدن می توان استفاده نمود. سرعت بهبودی انرژی درمانی پیشرفته سریع و دقیق است با پشتکار می توانید از خودتان یک درمان گر قوی بسازید.

هم اکنون این کتاب را دانلود کنید و مطالعه کنید
[wpshop_product]
هم اکنون این کتاب را دانلود کنید و مطالعه کنید

نوشته های مرتبط:

کتاب شفای کوانتومی pdf

کتاب شفای کوانتومی pdf هم اکنون این کتاب را دانلود...

کتاب کارما pdf

کتاب کارما pdf هم اکنون این کتاب را دانلود کنید...

Theme Settings