کتاب تاثیر نیروی مغناطیسی بر بیماریها

در کتاب تاثیر نیروی مغناطیسی بر بیماریها آمده است که مغناطیس چگونه می‌تواند بیماریهای ما را شفا بخشد. ابتدا در مورد بیماریها و سیستم‌های بدن صحبت کرده و سپس به روش درمانی مغناطیس پرداخته است.
[wpshop_product]

همه موجودات از مغناطیس بهره می‌برند. چون همه ما داخل مغناطیس زمین هستیم. در کتاب تاثیر نیروی مغناطیسی بر بیماریها آمده است که شما می‌توانید با استفاده از مغناطیس و طب سوزنی بیماریهایتان تاثیر گذارد.
روشهای ساختن انواع روغنهای شفا بخش و طریقه استفاده از دیگر مطالب این کتاب می‌باشند. شما می‌توانید کتاب تاثیر نیروی مغناطیسی بر بیماریها را برای تکمیل اطلاعاتتان پس از کتاب مغناطیس درمانی بخوانید و از روشهای ساده و بدون خط مغناطیس درمانی بهره مند شوید.
این کتاب همراه با مغناطیس درمانی در تجسم خلاق توسط استاد آرام آموزش داده می‌شود
[wpshop_product]

نوشته های مرتبط:

کتاب کندالینی و چاکراها

کتاب کندالینی و چاکراها به بحث انرژی کندالینی و طریق...

کتاب بالان بچه خفاش کوچولو

کتاب بالان بچه خفاش کوچولو [wpshop_product]

Theme Settings