کتاب مراقبه درمانی

مدیتیشن درمانی یا مراقبه درمانی از روشهای کهن میباشد که به تازگی توجه زیادی به آن شده است. کتاب مراقبه درمانی یک روش درمانی بیماریهای روانی میباشد که از روشهای مراقبهای استفاده میکند این کتاب قابل استفاده برای روانشناسان میباشد.
[wpshop_product]

تأثیراتی که از طریق مدیتیشن میتوان در ذهن و جسم ایجاد کرد معمولاً بسیار قوی و ماندگار میباشند.
به همین دلیل مشاورانی که به سلامتی بیمارانشان اهمیت بیشتری قائل هستند بجای تکنیکهای کلاسیک روانشناسی از روشهای کهن و مؤثر مراقبه درمانی استفاده میکنند
[wpshop_product]

نوشته های مرتبط:

کتاب قدرت

بعد از چاپ کتاب راز افراد زیادی به این موضوع...

کتاب حرکات انرژی‌زا

در کتاب حرکات انرژی‌زا که بصورت مصور است روشها و...

کتاب صدف ایندرا

کتاب صدف ایندرا [wpshop_product]

Theme Settings