راهی شگفت انگیز برای سازگاری با تحولات در کار و زندگی
کتاب چه کسی پنیر مرا جابه جا کرد ؟ برای کسانیکه در شرف تغییر هستند یا اینکه در جا می زنند قابل کاربرد می باشد
این کتاب می تواند زندگی شما را تغییر دهد .[wpshop_product]

دکتر آرام در برنامه های صوتی ،تصویری و کارگاهی به افراد کمک میکند تا بتوانند شرایط جدید را تجزیه و تحلیل کنند پنیر را شناسایی کنند با پنیر جا به جا شوند و قبل از اینکه پنیر کهنه شود شرایط را عوض کنند.
دکتر آرام دوره های کارگاهی در مورد موفقیت ،شناخت وضعیت های بحرانی و تکنیک های تغییر ارائه میدهند
امیدواریم که این کتاب در کنار دیگر مجموعه هایز ایشان بتوانند راه گشایی در شرایط روزمره باشد .
[wpshop_product]