کریستال درمانی-دکتر آرام-تجسم خلاق

نقش کریستال ها

دسترسی: اتمام موجودی

  کریستال ها موجب تقویت قدرت و انرژی ما می‌گردند  

كریستال‌ها  با نوع احساس ما تغییر می‌یابند. چون كریستال ارتعاش بالایی دارد، ارتعاش هر چیز را هم كه در كنارش قرار گیرد بالا می‌برد و بدین طریق، موجب تأثیر بر محیط می‌گردد.

هر كس نزد خود كریستال داشته باشد، كریستال با انرژی او برنامه‌ریزی می‌شود و تحت تأثیر انرژی وی قرار می‌گیرد.اگر این انرژی مثبت باشد،كریستال با انرژی مثبت برنامه‌ریزی می‌شودو اگر افكار منفی باشد، کریستال با افكار منفی برنامه‌ریزی می‌گردد.

 

تومان

در انبار موجود نمی باشد