آلفای ذهنی - دکتر آرام

آلفای ذهنی

دسترسی: اتمام موجودی

قدرت وضعیت آلفا نامحدود است.میتوانید از این روش برای ایجاد آرامش یا برطرف کردن یک خصوصیت و عادت ناپسند استفاده نمایید.

آلفا اساس روش‌هایی است که می‌توانیم به قدرت نیروی ناخودآگاه دست یابیم. شما میتوانید با تلقین به قسمت ناخودآگاه، از اثرات آلفای ذهنی استفاده کنید.

 

تومان

در انبار موجود نمی باشد