ضمیر ناخودآگاه-دکترآرام-تجسم خلاق

ارتباط با ضمیر ناخودآگاه

دسترسی: اتمام موجودی

تقریباً 90 درصد اطلاعات ما تحت كنترل ناخودآگاه است.بسیاری از رفتارهایی که ما از خود نشان می دهیم مربوط به گذشته ایست که آن را به یاد نمی آوریم و با ارتباط با ضمیر ناخودآگاه آنها را می شناسیم و می توانیم بسیاری از عادت های خود که موجب آزار ما می شوند رهایی یابیم.

شما در این تکنیک با استفاده از پاندول که روشی قدیمی و کشف شده توسط ابن سینا است ، با این ضمیر ناهوشیار آشنا و ارتباط برقرار می کنید.

تومان

در انبار موجود نمی باشد