چگونه به آرامش درونی برسیم؟مدیریت استرس

دسترسی: اتمام موجودی

استرس و اضطراب تاثیر بسیاری زیادی در زندگی های مدرن گذاشته است.باید راهی پیدا کرد که بتوان آن را کنترل نمود و آرامش خود را حفظ کرد. در این تکنیک شما با انواعی از روش ها برای کنترل استرس و تقویت آرامش خود آشنا می شوید .

روش هایی کاربردی که زندگی شما را متحول می کنند.

تومان

در انبار موجود نمی باشد