همایش بزرگ خلق آینده دکتر آرام

همایش خلق آینده

دسترسی: اتمام موجودی
SKU: hamayesh
رزرو صندلی  همایش خلق آینده – دکتر آرام ، روز جمعه 5 بهمن ساعت 11 الی 13 
این هزینه بابت رزور قطعی شماست که در روز همایش به شما بازگرداننده می شود.
بعداز پرداخت مشخصات ورود به همایش برایتان ارسال می گردد.
ظرفیت سالن محدود است  600 نفر است. 
از آنجایی که علاقمندان به همایش و پیش ثبت نام بیش از 1200 نفر هستند اولویت با کسانی است که ثبت نام قطعی خود انجام دهند.

همایش در تاریخ 5 بهمن برگزار با 800 نفر برگزار شد. از همراهی دوستان سپاسگذاریم