پرسش و پاسخ از استاد آرام – مغناطیس درمانی

استاد آرام ، تجسم خلاق

پرسش و پاسخ از استاد آرام – مغناطیس درمانی

???? ? ???? ?? ????? ???? – ??????? ??????

?? ????? ??? ??? ??? ????? ????? ?? ?? ??????? ?? ??????? ?????? ????? ???? ??? . ??? ?? ???? ??????? ?? ?????? ?? ???? ??????? ??????? ?????? ???? ?????. ????? ????? ????? ????? ?? ????? ?? ??? ??????.

.????: ??? ??????? ?????? ?? ?? ??? ? ????? ???? ???.

.????: ??????? ?????? ?? ????? ?? ??? ????? ????? ???? .  ???? ??? ????? ?? ?????? ?? ???? ???????? ??????? ???? . ???? ???????? ?? ????? ???????? ?? ?? ?? ????? ?? ??? ?? ??? ? ????? ????? ?????. 

.?????? ??? ???????? ??? ?? ????? ?? ?? ??? ? ??????? ?? ????? ?? ??? ????? ????? ????.

???? ????? ?? ??? ?? ???? ????? ???? ? ?? ????? ???? ??? ?? ??????? ?? ?????? ?? ??? ?? ?? ????? ?? ??? ?? ?? ??? ???? ? ?? ?? ????? ?? ??? ???? ??? .

???? ????? ?? ??? ?? ???? ????? ? ?????? ??? ?? ?? ???? ?? ??????? ?????? ?? ??? ???? ?? ??? ?? ?? ??? ??? . ????? ?? ????? ?? ??? ????? ????? ?? ??? ?????

?????? ???????? ???? ???? ??  ?? ??? ????? ?????.

???? ? ???? ?? ????? ???? – ??????? ??????

. ????: ??? ??????? ?????? ?? ??? ?? ?? MS ????? ????.

.???? : ??????? ?????? ????? ??? ?? ?????? ?? ?? ????. ???? ??? ????? ?? ???? ?? ???? ???????? ??????? ???. ?? ??? ?? ??? ???? ???????? ?? ????? ?? ????? ???? ??? ???? ????? ????? ???? ? ???? ?????? ???? ??? ? ???? ????? ?? ????? ?? ????.

?? ??? ????? ?? ?? ?? ???? ???????? ??????? ????? ??? ??????? ?????? ?? ?????? ??? ???. ???? ??? ????? ???? ??? ?? ??? ?? ??? 30 ??? 60 ????? ?? ???? ???????  ? ?? ??? ????? ?? ??? ??????? ??? ? ?? ???? ???? ????? ??? ??????? ???.

.???? ??? ??? ???????? ? ???? ??? ??? ???????? ? ??? ??? ??? ??????? ?? ????? ?? ?? ??? ???? ??? ?????? ?? ??? ????? ??????? ???. ??????? ?????? ?? ????? ?? ??? ???? ?????? ????? ????? ?????? .

?? ???? ???? ??? ??? ????? ??? ?????? ????? ?? ?????? ?? ??????? ?? ???? ??? ??? ???????? ? ??? ??? ? ???? ? ?? ??? ??? ???????? ???? ??? ????? ??????? ????.

??? ???? ??????? ?? ??? ????? ????? ?? ???? ????? ????.

?????? ???? ?? ???? ??? ???? ?? ??????? ?? ???? ?????? ?? ????? ?? ?? ????? ???.

 

???? ? ???? ?? ????? ???? – ??????? ??????

.???? : ??? ??????? ?????? ?? ??? ???? ??? ????? ????.

????: ?? ??? ??? ??????? ?????? ?? ??? ??? ?? ?????? ??? ??? ?????? ? ???????? ????? ????? ????. ??????? ??? ???????? ??????? ??? ?? ???? ?? ????? ???? ? ?? ??? ?? ????? ???? ?? ????? ?? ????.

??????? ??? ??????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?????? ?? ???? ??????? ???. 

 

.???? : ??? ??????? ?? ??? ??? ??? ???? ????

???? : ??????? ?? ???? ?? ??????? ?????? ????? ??? ? ???? ?? ??? ??? ??? ???????? ? ?????? ?? ????. ?? ???????? ????? ??? ??? ?? ????? ??? ??? ??? ? ?????? ?? ????? ??? ? ?? ??? ????.

?? ????? ?????? ?? ?? ?? ??? ???????? ????? ??? ??? ??????? ???? ??? ?? ???? ?? ?? ???? ??? ???? ????? ??? . ?? ??? ???????? ??? ??? ?? ?????? ??? ?? ???? ???? ??? ??? ?? ?? ????? ??????? ???? ? ???? ?? ?? ?????? ??? ????? ????. 

 

???? ? ???? ?? ????? ???? – ??????? ??????

.???? : ??? ??????? ?????? ?? ??? ???? ??? ???? ? ??????

.???? ??? ?? ??????? ?? ??????? ?????? ???? ????? ?? ???? . ???? ??? ????? ?????? ??? ??????? ?? ????? ?? ??? ????? ???? ??? ???? ????? ????? ????. ????? ?? ?? ?? ???? ?? ????? ??? ??????? ??????? ?????? ???? ??? ????? ??????? ???.

 

.??? ??????? ?????? ?? ???? ?????? ? ??? ??? ?????? ???? ???.

????: ?? ???? ?????? ???? ?? ? ??? ??? ?????? ? ???? ? ?????? ???? ???????  ??????? ????? ????. 

?????? ??? ???????? ?? ????? ??? ??? ????? ?????? ?? ??? ???? .

??????? ?? ?????? ?? ?? ??? ?? ?? ????? ??? ???? ??? ????? ?? ?? ????? ????? ??? ? ???? ????.

?? ??? ??????? ?? ?? ??? ????? ?? ???? ?????? ?? ????? ???? ?? ?? ?? ??? ???? ? ?? ??? ????? ????? ??? ????? ?????.

.??????? ?????? ????? ?? ??? ??????? ? ???? ??? ? ?????? ???? ????? ?? ??????

?? ???????? ?? ????? ???? ?? ???? ???. ?? ????? ????? ??? ??? ?? ?? ???????? ?? ????? ???? ?? ??????? ?? ???? ??? ? ????? ???? ???? ?? ?? ?? ???? .  

?? ???????? ???? ??? ?? ?? ??? ????? ?? ??? ? ????? ???? ????? ?? ?? ???? ?? ?? ??? ??? . 

?? ???????? ?? ????? ??????? ?? ????? ???? ? ???? ??? ????? ?? ???? ?? ???? .

?? ?????? ?? ???? ????? ??? ??? ?? ?? ????? ??? ??? ?? ???????? ?? ????? ?? ??? ???? ?? ???? ??? ? ??????? ?????? ??? ?? ????? ???? .

???? ????? ?? ???????? ?? ?? ???????? ?? ???? ??????? ?? ????. 

?????? ?? ???????? ???????? ?????.

 

???? : ??? ??????? ?? ?????? ???? ???? ????

???? : ??? ?????? ???? ?? ???? ?? ???? ???????? ??????? ???? . ?? ???? ??? ?? ???? ???? ???????? ?? ?? ??????  ?? ??? ?? ??????? ? ???? ???? ????? ????? . ??????? ???? ???????? ?? ???? ?? ?? ???? ???? ?? ????. 

?????? ??? ???????? ?? ????? ???? ???? ? ????? ?? ?? ????? ????? ????.

 

???? : ??????? ?????? ????? ?? ????? ?? ??? ???? ????? ??????

???? : ???? ??? ????? ?? ?????? ?? ??? ??? ???????? ??????? ????. ??? ??? ???????? ?? ??? ???? ?????? ??????? ?? ? ??? ?? ?? ????? ???????? ????? ?? ?????? ???.

??? ??? ???????? ??????? ???? ?? ?? ?? ???? ?? ?? ??? ???? ? ???? ??? ? ???? ??? ???? ????.

??? ?? ?????? ???? ?????? ?? ?? ??? ????? ? ?? ????? ???????? ?? ???? ???? ?? ?????? ?? ??? ???????? ??????? ???? .

???? : ?? ???? ??????? ?????? ???? ????? ?? ???? ???? ???? ??? ? ?? ????

??????? ?????? ?? ????? ?? ???? ?? ???????? ?? ??? ??? ?? ???? ????  ??? ???? ?????? ??? ?? ??? ????? ?? ?? ??? ?? ?? ???? ???? ??? ???? ?? ?? ??? ?? ???

? ???? ???? ??????? ?????? ?? ????? ???????? ????? ?? ?????? ??? ? ???? ????? ???? ?? ????? ?? ????. 

??????? ?? ???? ??????? ???? ??? ????? ??????? ???? ?? ???.

 

 

  

?? ?????? ? ?? ?????  ????? ?? ??????? ??????? ????

??????? Pace maker ?? ????? ??? ??? ????? ??????? ?? ?? ????? 45 ?????????? ??????? ????? ?????.

??????? ?? ????? ??????????? ???? ????????? ??????? ???? ? ?????? ? ????? ??????? ???? ?????.

???????? ?????? ???? ??? ?? ??????? ????????? ??????? ?????.

??? ?? ??????? ?? ??????? ???????? ?? ????? ?? ???????? ?? ????? ??? ?? ????? ????. 

?????? ??????? ?? ??????? ?????? ?? ???? ????? ??????? ???? ?? ?????? ?? ?????? ??????? ?????? ??????? ???? ???? ????  

???? ????? ?????? ??? ?? ?? ?????? ?????? ????? ??? ??? ?? ??? ??? ???:

 

?? ???  ? ??? ??? ?? ???  ? ??? ???  ? ???? ??? ????  ? ???? ??? ?????  ? ??? ???   ? ?????? ??????   ?  ???????   ? ???? ???   ? ??????? ????  ?   ?????? ????   ? ?????? ???? ????   ? ?????? ????  ? ???? ??  ? ????  ?  ?????   ? ?????   ? ???????   ? ?????? ???   ? ????? ????? ???? ??? ????????  ?  ??? ? ??? ??  ?  ????????  ?  ?????? ?????  ?  ??????  ?  ?? ????  ?  ???  ?  ?? ???????  ?  ?????  ?  ??? ??????  ?  ?????  ?  ?????? ??????  ?  ?????  ?  ?? ??????  ?  ??? ???  ?  ????? ???  ?  ???? ??? ??  ?  ?? ?????  ?  ???? ??? ?

 

? ?????? ?? ???????? ? ???? ?? ??? ???? ????? ???? ?? ???.

 

 

?????? ????? ????? ????? ?? ?????? ?? ???? ???? ??????? ????? ???? 

درباره نویسنده

aram

نظرات (80)

ايمان

با سلام و عرض ادب
روش صحيح و دقيق تعيين قطب آهنربا چگونه است؟ (منظورم اونچه كه در مغناطيس درماني مورد نظر هست)

  aram

  درود بر شما
  روش نام گذاری متفاوت است. اما منظور ما از قطب شمال جهتی است که به سمت شمال قرار می گیرد .

فرزانه پوررضوان

سلام وقتتون بخیر
خواستم بدونم آیا با مغناطیس میشه کیستهای سینه را درمان کرد؟

  aram

  درود بر شما
  قطب شمال اهنربا این قابلیت را دارد که بافت های اضافه بدن را از بین ببرد به همین دلیل برای کیست می اوان از اهنربا و قطب شمال آن استفاده کرد.

شهرام ابریشمی

با دورد ایا بر درمان نازایی در اقایان میشود مگنت شمال بر روی بیضه های مرد اعمال کرد تا فعالیت بیشتر شود و درمان.ایا باید در دو بیضه شمال به کار برد.یا راست شمال .چپ جنوب

  aram

  درود بر شما آقای ابریشمی عزیز .
  مغناطیس درمانی می تونه روی همه بیماریها تاثیر داشته باشه . البته به همین صورتی که فرمودید می تونیم بیضه ها را تقویت کنیم . البته باید از قطب جنوب اهنربا برای تقویت استفاده کرد . یا اینکه سمت راست شمال و سمت چپ جنوب باشد.
  شمال سمتی است که اهنربا را اویزان م یکنیم به سمت شمال می ایستد

شهرام ابریشمی

با درود یکی از دوستان نزدیک به هشت سال هست که زانوش دچار مشکل شده و کوتاهی تاندون .ایا با مغناطیس راهی برای درمان ضعیفی ماهیچه و تاندون و بافت های بهم چسبیده .هست .لطفا راهنمایی کنید. چون این شخص مجبوره روی وللچر بشینه . واز نعمت راه رفتن محروم شده.
حتی جلوگیری از ضعیفی ماهیچه.مثلا میشه با اهن ربا میدان انرژی ایجاد کرد قطب شمال .بالای جنوب .زیرش شمال هم مجداد شمال .نظر شما استاد برام مهمتره سپاسگذار م.

  aram

  درود بر شما
  برای مشکلات ماهیچه ای و استخوانی می تونیم از اهنربا استفاده کنیم.
  برای انعطاف پذیری می تونیم از قطب شمال و برای تقویتاز قطب جنوب استفاده کنید . باز هم می تونید بالای ناحیه قطب شمال و پایین ناحیه قطب جنوب باشد.
  روش کامل طریق قرار دادن اهنربا و استفاده همزمان طب سوزنی و اهنربا در کارگاه مغناطیس درمانی اورده شده است.
  اهنربا برای همه بیماریها می تواند تاثیر داشته باشد . بستگی به شدت بیماری ممکن است درمان موقت یا کامل را به همراه داشته باشد.
  جهت اطلاعات کارگاه مغناطیس درمانی می توانید با 88302523 تماس بگیرید یا اینکه در ادرس زیر ملاحضه کنید.
  https://goo.gl/Np7BY6

شهرام ابریشمی

با درود استاد من با مغناطیس و امیخته سنگ درمانی تونستم دیابت چند مشتری که قندشون 300 ناشتا بوده به 80 برسونیم در مدت 10 روز.مشتری دیگه قندش از 200 به 140 کاهش.برای سرما خوردگی شدید حداکثر با چند تکنیک بر روی اب موفق شدیم ظرف چند ساعت سرما خوردگی 90 درصد علائم حذف شود و بهبود.درهای معده از نوع شدید حداکثر یک ساعت حداقل 10 دقیقه. و سنگ کلیه که کلیه بنا به بالا بودن سختی اب منطقه سنگ ساز میشود.در همون روز یا دفع یا حل شود.
بعضی ها سوال میپرسند که اهن ربا میتونه قرص اهن به خودش جذب کنه.و بر این باور هستند که اهن ربا میتونه اهن بدن جذب کنه .چه جواب علمی میشه داد به این افراد سپاسگذارم

  aram

  درود
  با استفاده از طب سوزنی و مغناطیس و بکار بردن مغناطیس در نقطه sp6 ‌می تون در جذب بیشتر اهن کمک کرد.

شهرام ابریشمی

ایا گذاشتن اهن ربا جنوب بر روی کبد برای سم زدائی مفید هست. وکبد های چرب درمان میشوند.

شهرام ابریشمی

در رابطه با سردرهای میگرنی . استفاده از دستبند زیاد جواب نمیده چون دوساله روش کار کردم زیاد نتیجه نگرفتند. فقط فشار خون .خسنگی .درد های شانه و کتف راضی بودند

  aram

  درود بر شما
  در سر درد های میگرنی کلاه مغناطیسی بیشتر تاثیر دارد . اگر سر درد ها به دلیل استرس باشد دستبند مغناطیسی می تونه با کاهش استرس این مشکل را کاهش دهد.

عطیه

سلام روزتون بخیر و خوشی..
استاد برای مشکلات هورمونی میشه بفرمایید از کدوم محصول میتونم استفاده کنم??

  aram

  درود بر شما
  برای مشکلات هومونی با قرار دادن آهنربا بر روی غده مربوطه و یا استفاده از کلاه مغناطیسی می تواند موثر باشد

علی

سلام .
استفاده از دسبند مغناطیسی ایا کمک به جذب افراد به سمت خودمون میشه.دیگران ناخوداگاه به سمتمون گرایش پیدا کنن؟

  aram

  سلام
  دستبند مغناطیسی روی آرامش و اعتماد به نفس تاثیر فراوان دارد و به صورت غیر مستیم می تواند روی نظر دیگران در مورد ما داشته باشد.

Behzad

سلام. استاد مغناطیس در درمان نزدیک بینی هم استفاده میشه؟ تاثیرش زیاده؟

  aram

  سلام
  در نزدیک بینی و مشکلات چشمی می تونید از جشم بند مغناطیسی استفاده کنید.

علی

سلام.استاد ارام ایا دستنبند مغناطیسی رو هر روز و شب حتی موقع خواب میشه بست ؟یا اینکه یک روز به درمیان وان هم دست چپ و راست بطور مساوی دوازده ساعت بست؟

  aram

  درود بر شما
  محدودیتی ندارد می توانید از دستبندها مرتبا استفاده کنید

Behzad

استاد این نیروی مغناطیسی همین نیروی چی هستش؟
استاد دوره اموزش تای چی و چی کونگ هم میزارید؟

  aram

  درود بر شما
  نیروی چی با نیروی مغناطیسی فرق می کند.
  البته نیروی مغناطیسی و اهنربا می تواند نیروی چی را افزایش دهد .

شهرام ابریشمی

استفاده زیاد و مکرر از اهن ربا باعث جذب اهن بدن میشود .با عث ضعیفی بدن میشود. این تجربه من هست.من حدواد یک نیم سال است که در شبانه روز از اهن ربا استفاده میکنم. به صورت علمی وهمیشگی.و رنگ بدنم و صورت از سفیدی به زرد بودن و بیحالی متمایل گشت .الان 4 روز هست از اهن ربا روی بدنم استفاده نمیکنم .رنگم صورتم داره کمکم بر میگرده.

  aram

  درود بر شما
  البته در هر روشی باید احتیاط و میانه روی را در نظر گرفت.
  هر زمانی خواستید اثرات مغناطیس را روی بدن پاک کنید می توانید کف دستها و کف پاهایتان را روی یک ظرف روی قرار دهید بعد از نیم ساعت بدنتان از نظر مغناطیسی ریست می شود.

شهرام ابریشمی

من اهن ربا 5000 هزار گاوس در سطح رو روی سینم به خاطر امواج قرار میدادم.پشت کمرم 6000 هزار گاوس در سطح.4 نقطه در شکمم هر نقطه 7000 هزارگاوس در سطح.شکم لاغر شده.ولی رنگ پوستم زرد زرد.تا 6 ماه پیش سفید بود پوستم. و همه میگفتن مریض شدی.الان اهن ربا حذف کردم فقط اب اهن ربایی میخورم. واز سنگها در جهت امواج استفاده میکنم. و لامپهای کم مصرف و ال ای دی خطرناک جمع کردم واز لامپهای پر مصرف بدون ضرر رشته ای استفاده میکنم دارم کم کم رنگ بدنم مثل سابق میشه. خواستم بگم بچه ها لطفا از اهن ربا در جهت درمان استفاده کنید نه همیشگی چون اهن بدنتون جذب میکنه و به قسمتهای ختلف بدن اهن نمیرسه و باعث مشکلات عدیده میشوید.

  aram

  پیرو صحبتها دوست عزیز اقای ابریشمی خدمت دوستان گلم بگویم که در هر روی باید احتیاط کرد. و اهنربا مخصوص به همان ناحیه و قدرت را استفاده کرد. ما فقط برای سرطان ها از اهنربا های خیلی قوی استفاده می کنیم وبرای اکثر مشکلات اهنربا متوسط کافی است.

علی

سلام.
استاد ارام دستبند مغناطیسی رو به چ صورت استفاده باید کرد.دستور العمل استفادش چیه؟

  شهرام ابریشمی

  سلام علی جان.دستبند های مغناطیسی مدل های مختلفی دارند. و اغلب برای گردش خون بهتر کار برد دارند. فشار خون بالا و پایین.و درد های مچ دست وارنج کاربرد دارد. اگر فشار خون بالاست چون دستبنها تک قطبی .دو قطبی هستند.برای فشار خون بالا سمت قطب شمال دور مچ دست جای نبض ببینید. فشار پایین دست چپ مچ قطب جنوبش.

شهرام ابریشمی

من گذاشتن پا ها رو وروی روی تست میکنم و خبرش میدم. ببینم نتیجش به چه شکل هست ایا اهن خونم بر میگرده یا خیر.

شهرام ابریشمی

برای شانه مغناطیسی تست کردم نتیجش بهتون بگم بدونید. اهن رباهای گرد 25.10 که گاوس سطح 4000 گاوس هست در هر میلیمتر 300 گاوس کسر میشه.من ابتدا با شونه چوبی یک داخل شونه و یکی بیرون شونه بکار بردم زیاد نتیجه نداد. ولی الان از 8 عدد اهن ربا 25.10 که میشه جمعا 10300 گاوس و یک سانت قطر چوب .و4 سانت شونه های شانه تا به مو برسه کسر میشه .و گاوس خیلی میاد پایین. ولی این طور نتیجه بسیار بهتری گرفتم.(دوعدد اهن ربا 25.10 که روی هم بزاریم جمعا 4900 گاوس سطحی بدست میاد به شرطی که جنس مگنت در جه یک باشه.

  aram

  درود بر شما
  شهرام جان
  برای ناحیه سر توصیه می شود از اهنربا های ضعیف تر استفاده شود.
  اهنرباهایی که ذکر می کنید خیلی قوی هستند.
  ممنون

شهرام ابریشمی

و دوستانی که برای کاهش میگرن .سردرد استرس خستگی زود رس کم تابی میخوان از مغناطیس استفاده کنند .روش دیگه هم هست. احتمالا تو خونه و محل کار از لامپهای جدید کم مصرف/led.smd.cob.,…..و غیره استفاده میکنید. پیشنهاد میدم از لامپ رشته ی 150 وات یا 200 وات رشته ی قدیمی که هیچ فرکانسی تولید نمیکند تهیه کنید . بعد از یک هفته خودتون میبنید خیلی از مشکلاتتون برطرف شد.ارامش .خسته گی ندارید واسترس و… از بین میره. سردرد. شاید 50 هزارتومان در ماه پول برق بیشتر پرداخت کنید اما میلیون ها تومن پول به پزشک نمیدید. روی ضعف چشم. بیماریها و ناراحتی های پوستی . دوست دارم یک بار امتحان کنید .و نتیجش اعلام کنید.روز خوبی داشته باشید.

raha

سلام خدمت استادآرام.گفته بودیدآهنربا برای لاغری درنواحی مختلف بدن بکاربرده میشه.آیا برای کوچک ولاغری بینی هم میشه استفاده کرد؟

  aram

  درود
  برای لاغری عمومی بهتر است از نقاط طب سوزنی استفاده شود
  و قطب شمال اهنربا می تواند بینی هایی که گوشتی هستند را لاغر کند

raha

ببخشیدنقاط طب سوزنی منظور کدوم هستند؟

سینا

با سلام خدمت استاد
آیا مغناطیس درمانی میتونه برای دست و پاهای سرد اثر بهبود بخشی داشته باشه؟
حتی در فصول گرم هم این مشکل رو دارم، با فرا رسیدن فصول سرد هم بیشتر اذیت میشم
با تشکر

  aram

  درود بر شما
  مغناطیس درمانی می تونه با افزایش خونرسانی دست و پاهای سرد را گرم کند.
  می توانید از آب مغناطیسی استفاده کنید و همزمان کف دست ها یا کف پاها از اهنربا استفاده کنید
  موفق باشید

  aram

  سلام بله می تونید کف پاها و کف دستها اهنربا را قرار بدهید و انها را گرم کنید

negin

سلام
براي لاغري موضعي چه مدت بايد و روزانه چند ساعت بايد آهن ربا رو در موضع چاق استفاده كرد؟
سپاس

  aram

  سلام می توانید روزانه حداقل 4 ساعت اهنربا را روی ناحیه برای لاغری قرار دهید

raha

سلام مجدد خدمت استاد.گفته بودیدبرای لاغری بینی ازقطب شمال استفاده کنیم خواستم بپرسم تا چ مدت و بمدت چه زمانی قطب شمال رو روی بینی قراربدیم؟متشکرم

  aram

  سلام
  حدقل روزی 1 ساعت تا زمانی که به نتیجه مطلوب برسید
  البته بیشتر برای بینی های گوشتی جواب می دهد

ایرج

با سلام وتشکر از زحماتی که در این راه میکشید
سوال من این است آیا مغناطیس درمانی برای بیماری صرع که فعلا با دارو کنترل میشود برای شخص هفت ساله مفید است یا خیر

  aram

  سلام
  در کتاب ها مقالات امده است که برای صرع خوب است

ایرج

یا سلام برای مغناطیس کردن آب چگونه است وچقدر زمان میبرد آب مغناطیس شود وپس از مغناطیس شدن آب آن آب مغناطیس را در یک لیوان دیگر بریزیم آیا کماکان آب بحالت مغناطیس باقی میماند یا اثرش میرود
با تشکر

  aram

  سلام
  از همان زمانی که در معرض مغناطیس قرار گیرد اب مغناطیسی می شود و با توجه به محل نگداری می توان از یک هفته تا دو ماه خاصیت خود را حفظ کند

ایرج

با سلام
مادر من هشتاد سال سن دارد ودرضمن ضربان نبض پایین دارد بعضی وقتا به چهل میرسد دکتر قلب پیشنهاد کرده که باید باطری بگذارد میخواستم بدانم از محصولات مغناطیس درمانی برای ضربان نبض هم میتوان استفاده کرد لطفا راهنمایی نمایید اگرجواب مثبت است محصول مورد نظر را معرفی نمایید
باتشکر

  aram

  سلام
  استفاده از دستبند مغناطیسی بر روی دست چپ باعث بالا رفتن ضربان قلب می گردد
  با این وجود بهتر است با پزشکتان نیز مشورت کنید

   aram

   درود
   دستبند درد دست چپ معمولا فشار و ضربا پایین را بالا می برد
   در دست راست معمولا فشار و ضربان بالا را پایین می اورد

giti

سلام.خدمت استادآرام..من26سالمه..و دوست دارم ک قدم10سانت بلندت ربشه.آیا آهنربا قدم رو افزایش میده؟ممنون ازپاسخگوییتون

aram

درود بر شما
اهنربا با تاثیر بر روی هیپوفیز میتواند بر روی رشد تاثیر گذارد . طبیعتا هر چقدر در سنین رشد باشید تاثیر ان بیشتر است.
ولی در سنین بالاتر اثر ان کاسته می شود.
ممکن است بتوانید با استفاده از اهنربا در این سن به قد دلخواه خود برسید.
البته بستگی به شرایط بدن هم دارد.
موفق باشید

giti

استادممنون میشم بگید چه مدت زمان طول میکشه تاقدبوسیله آهنربا افزایش پیداکند؟

  aram

  sسلام 6 تا 12 ماه طول می کشه.

Walker

سلام و درود
استاد در رابطه با سردرد های ناشی از خستگی که منجر به خواب آلودگی و کسلی در مدت روز میشن میشه از کلاه مغناطیسی استفاده کرد؟ چون معمولا بعد از اتمام ساعت دانشگاه اگه یه ساعت هم خوابید تمام روز یه حالت کسالت حس میشه و تقریبا کل روزو از دست میدیم

Behzad

سلام ، استاد میشه مغناطیس درمانی رو تا فردا روز جمعه قیمتش رو همین صد بزارید؟

علی

سلام استاد ارام ..تفاوت مانیه تیزم با مغناطیس اهن ربا چیه؟دستبند و…

  aram

  سلام
  مغناطیس نیروی اهنربا طبیعی است و مانیه تیزم نیروی انرژی بدن هست

شهرام ابریشمی

سلام استاد راجب اون موضوعی که با هم صحبت کردیم .ایا اماده شده یا نه .چون بیشتر طرح های شما بر اساس اون انجام میشه ..الان دارم روی ایده های جدید کار میکنم مثل واریس و…. اگر بتونید بهم برسونیدش ممنونم .

شهرام ابریشمی

طرح زیاد دارم ولی میخوام اطلاعات دانشگاه ها و مراکز علمی رو هم داشته باشم .تا زودتر و کمتر هزینه کنم. چون دارم این سری تغریبا 400 هزار اهن ربا میخرم برای ایده های جدید.

شیراوژن

سلام روزبخیر خدمت استاد بزرگوار
پسرم مشکل کمبود نفس داره .به طوری که تو فعالیت از نفس کم میاره و در بعضی مواقع از حال میره و با کمی استراحت خوب میشه .و همچنین گرما اذیتش میکنه و از حال میره .دکتر که مراجعه کردیم فرمودن به علت اسپاسم ریه هست و نباید استرس داشته باشه چون تشدیدش میکنه .میخواستم ببینم با مغناطیس امکان درمان هست ؟

  aram

  درود بر شما
  می تونید از روش درمانی مغناطیس تکنیک درمان عمومی استفاده کنید تا اسپاسم ریه های از بین بره

  می تونید از تکینک های تجسم خلاق استفاده کنید تا ارامش بیشتری داشته باشه
  ا زهر دو تکنیک می تونید سود ببرید.
  موفق باشید

کاووس پدیدار

سلام خدمت آقای دکتر آرام عزیز
آقای دکتر من ۲ سوال دارم از شما و خواهش میکنم بهم جواب بدین چون جوابهای شما برای من اتمام حجتی است برای مسأله ایی که خیلی جونم بهش بسته است،
۱_جناب دکتر یکی از آشناهای من مانند شما انرژی درمانگر میباشد و در ضمن آنطور که میگوید حتی توانایی دیدن هاله افراد را هم دارد،آیا همچنین ادعایی درست میباشد،یعنی کسانی که انرژی دارند و به خلسه هم میروند این توانایی را نیز دارند؟دلیل سوالم این است که ایشان به من عرض کرده اند که من در اطراف تو هاله ایی به رنگ سبز میبینم،از اینکه من هم آدم پر انرژی هستم خودم شکی ندارم اما در اینترنت که سرچ میکردم در یک مطلب خواندم که کسانی که هاله ایی سز یا سبز مایل به آبی دارند این افراد توانایی اینکه شفاگر یا همان انرژی درمانگر بشوند وجود دارد،ایا این درست است و من چطور میتوانم در این مورد به یقین برسم؟
۲_دومین سوالم این است که جناب استاد چند وقتی است که شبانگاهان در ایراف خود انرژی زیادی احساس میکنم که من را اذیت میکنه و انرژی منفی است ،سوالم این است آیا از راه دور میتوان بر روی فردی انرژی منفی وارد نمود،مثلا از طرف همسایگان آیا میتوانند اینطور که من انرژی را بصورت فشار بر بدنم حس میکنم به سویم انرژی منفی بفرستند،در آخر بعد از خدا به شما ایمان دارم که من را از این سوالات رهایی دهید و کمکم کنید،خیلی زیاد ممنون هستم و از الان بی صبرانه منتظر تحلیلتان در مورد من چشم به باکس ایمیل هام میدوزم
خدا حافظ
و من الله توفیق

  aram

  درود بر شما
  کسانی که رنگ هاله سبز دارند بیشتر به درمان علاقمند هستند .
  روش خاصی برای اطمینان نداره. اگر شما به درمان علاقه دارید درست می گویند .

  سوال دوم .
  انرژی دیگران م یتونه بر روی انرژی ما تاثیر بگذارد وانرژی ما را فشردهتر کنه .
  یعن یما م یتونیم تحتتاثیر انرژی دیگران قرار بگیریم

مهدیه

سلام و عرض ادب به شما… من دختری 25ساله هستم وچشم سمت چپم تنبلی چشم دارد/زیرنظرمتخصص چشم هستم اما برای علاج تنبلی چشم هیچ بهبودی نشده است ازشما خواهش میکنم ایابرای درمان تنبلی چشم میتوانم حضورشمابرسم برای درمان//اززندگیم سیرشدم چون چشم سمت چپم بخاطره تنبلی جایی رو نمیبینه ..ارزو دارم مثل دیگران ببینم//سپاس فراوان

  aram

  درود و سلام ب شما.
  از بابت این بیماری شما خیلی متاسف هستم. دوست عزیز ما در مرکز درمان انجام نمی دیم و به همین دلیل در این زمینه نمی تونیم کاری انجام بدیم.

حسین زاده

سلام آقای دکتر ، میخواستم بدونم از این روش مغناطیس درمانی برای درمان چشمهای ضعیف کودک 5 ساله ام میتونم استفاده کنم یا نه؟

  aram

  درود .بهتر برای درمان کوکتون زیر نظر پزشک انجام بشه
  ممنون

giti

سلام استاد روزبخیر.ببخشید برای بزرگ کردن سینه هاهم میشه ازآهنربا استفاده کرد؟متشکرم

لیلا

سلام و عرض ادب استاد گرامی من حدود 12 سال پیش با وادی ریکی(افزایش انرژی فردی) آشنا شدم، متاسفانه بدلیل نداشتن شرایط تمرینات و گذاشتم کنار. الان از شما سوال دارم که باید چه دوره ای رو شرکت کنم که انرژی از دست رفتم احیا بشه.. با توجه به اینکه خودمم آدم استرسی هستم و بعضی اوقات شدید ا احساس افسردگی میکنم. لطفا راهنمایی کنید که فرجی بشه اینشالله.. از زندگیم و شرایطم بهتر بهره برداری کنم..ممنون از توجه تون

  aram

  سلام وقت شما بخیر
  شما با شرکت در دوره های آموزشی تجسم خلاق میتونید شرایط روحی مناسب رو برای خود فراهم کنید و برای دریافت انرژی از پکیج غیرحضوری طب انرژی استفاده بفرمایید

لیلا

نظر به اینکه علاقه زیادی م داشتم به متافیزیک و میخواستم دیگران از من بطور طبیعی و با مکالمه انرژی بگیرند. الان بخاطر اتفاقاتی برایم افتاده وشرایط کاریم انرژیم خیلی افت کرده و اصلا تمرکز حواس ندارم..

لیلا

با توجه به محصولاتی که روی فروشگاه سایت گذاشتید هم لطفا عنایت کنید که کدومشون رو باید استفاده کنم

  aram

  سلام وقت بخیر بری درمان کدوم بیماری محصولات مغناطیسی رو میخواهید

رویا

سلام حضورشما با تشکر از مطالب مفیدتون . لطفا” درصورت امکان هنگام آموزش استفاده از آهنربا برای درمان قدرت هریک از آنها را نیز ذکر فرمائید (گوس) و سوالی دیگر اینکه آهن رباهابه دو صورت روشن و تیره به فروش می رسند که فروشندگان آهن ربای سفید و آهن ربای سیاه میگویند آیا آهن رباهای سیاه که شکننده نیز هستند برای درمان قابل استفاده هستند؟ با تشکر فراوان

  aram

  سلام و درود سپاسگزاریم از حسن توجه شما
  بله برای درمان قابل استفاده هستند اما باید مشورت شود که چه آهنربایی با چه گوسی برای درمان چه چیزی انجام شود

گیشا

سلام . آیا با مغناطیس درمانی میشه جای جوش ها رو که به صورت چاله شده درمان کرد ؟و همچنین سلول های پوست صورت رو که در جایی از پوست تخریب شده درمان کرد یعنی میشه سلول های پوست صورت با مغناطیس بازسازی بشه و مثل روز اول بشه؟

  aram

  سلام خدمت شما دوست گرامی این مورد رو میتونید با انرژی درمانی رفع کنید برای اطلاعات بیشتر با موسسه تماس بگیرید02188302523

نسیم

ممکنه بفرمایید روی بیماری های نوروسایکولوژیک اطفال مثل adhd و طیف اوتیستیک هم جواب میده یا نه؟