خلاقیت-دکتر آرام - تجسم خلاق

چگونه بهترین تصمیم را بگیریم؟خلاقیت در تصمیم گیری

دسترسی: اتمام موجودی

خلاقیت در شرایط بحرانی موضوع مهمی تلقی می شود.زیرا نمود واقعی آن را در تصمیم گیری ها می توانیم ببینیم.هر چه خود را بیشتر برای شرایط بحرانی آماده کرده باشیم خلاقیت در بحران ها افزایش می یابد و ما تصمیم بهتر و درست تری می توانیم بگیریم.

 با تکنیک هایی که برای شما شرح می دهیم شما می توانید وضعیت را در اختیار خود بگیرید و استرس و اضطراب را کنترل کنید و خیلی قوی به کنترل شرایط و حل مسائل پیش آمده بپردازید.

تومان

در انبار موجود نمی باشد