فکر-شفابخش

تغییر زندگی – فکر شفابخش

دسترسی: اتمام موجودی

تغییر زندگی از درون انسان اتفاق می افتد.

تغییر همیشه سخت است اما روش هایی وجود دارد که این تغییر را آسان می کند زیرا با ضمیر نا خود آگاه خود ارتباط برقرار می کنید.

وجود انسان شبیه به چراغ است.پس از این که خود روشن شد، دیگران را نیز روشن می‌کند.ما نیز پس از این که توانستیم تعادل و بینش مثبتی در خود ایجاد کنیم، چنین تغییری در نزدیکانو دیگران هم خودبه‌خود انجام می‌گیرد.

پس همت گمارید و با مراقبه در آرامش و سکون، همراه با هماهنگ کردن درون، دنیای بیرون را هماهنگ کنید.

 

تومان

در انبار موجود نمی باشد